CÔNG TY TNHH KOEI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KOEI VIỆT NAM

Slogan
Công việc của công ty chúng tôi là làm cho khách hàng hài lòng Công ty của chúng tôi, là một quy trình từ bán các nguyên vật liệu nhựa, khuôn, các sản phẩm đúc đến các hệ thống anh sang trong dây chuyền sản xuất trọng dịch vụ one – stop. Đối với nhu cầu không bao giờ ngừng thay đổi của khách hàng , chúng tôi sẽ hợp nhất và hợp lý hóa để tạo ra một môi trường có thể xử lý kịp lúc và đúng cách. Công ty chúng tôi kỳ vọng hiêu xuất vượt quá mong đợi với châm ngôn là “ làm công việc mà làm hài lòng khách hàng”, và hơn nữa chúng muốn tạo ra một phương án cải tạo hiệu quả hơn và tiếp tục trở thành một công ty “niềm tin và tin tưởng” mà khách hang đang tìm kiếm.

CÔNG TY TNHH KOEI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KOEI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KOEI VIỆT NAM
Mon - Sat: 9:00 - 17:15 Sunday CLOSED